Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Zavazujeme se poskytovat našim klientům nejvyšší úroveň služeb v oblasti zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí, a to s ohledem na individuální potřeby a zájmy každého z nich. Intenzivně se snažíme porozumět všem individuálním potřebám našich klientů a podle toho je uspokojit. Nezklameme důvěru, kterou v nás naši klienti vkládají. 

Velký důraz klademe i na morální hodnoty a obchodní etiku. Jsme přesvědčeni o tom, že jen bezvýhradná poctivost v jednání nám může přinést trvalý úspěch.

Věříme, že náš systém práce přináší klientům skutečné hodnoty a velmi si vážíme respektu, který jsme získali u našich klientů i našich konkurentů.

Prvním krokem je vyplnění formuláře na těchto stránkách, případně kontaktování kteréhokoliv realitního makléře mailem nebo telefonicky. 

Realitní makléř Vám poté nabídne bezplatnou a nezávaznou konzultaci. Jedná se o čistě informativní schůzku s řadou informací o realitním trhu obecně a případných zvláštnostech ve vztahu k regionu nebo typu nemovitosti. Makléř posoudí faktický stav nemovitosti, určí reálnou tržní cenu, seznámí majitele nemovitosti s poptávkou po podobných nemovitostech a upozorní ho na veškerá úskalí, spojená s prodejem nemovitosti. Schůzka zabere 60 až 90 minut času.

V případě zájmu makléř seznámí majitele nemovitosti s různými variantami smluvního vztahu, s právy a povinnostmi, která z takového smluvního vztahu vyplývají.

V případě oboustranného zájmu o další spolupráci dojde k uzavření zprostředkovatelské smlouvy.  Dojednají se podmínky prodeje nemovitosti, stanoví se aktuální prodejní cena a dohodne se strategie prodeje.

Realitní makléř vykoná podrobnou prohlídku nemovitosti a zhotoví fotodokumentaci.  Klient pak realitnímu makléři předá veškerou potřebnou dokumentaci. Realitní makléř zjistí a ověří informace, prokazující aktuální právní stav nabízené nemovitosti. Poté vytvoří kvalitní prezentaci nemovitosti.

Nemovitost nabídneme všem poptávajícím klientům z databáze společnosti a do své evidence ji převezmou všichni realitní makléři. Následuje prezentace nemovitosti na realitních serverech, případně v tisku, na vývěskách a podobně. 

Realitní makléř bude klienta pravidelně informovat o veškerém dění, souvisejícím s prodejem jeho nemovitosti včetně zájmu o nemovitost a jejích prohlídkách. Makléř je na nich vždy osobně přítomen tak, aby byl schopen pozitivně ovlivnit zájemce o nemovitost a okamžitě uskutečnit navazující kroky v případě vážného zájmu.

V případě zájmu kupujícího bude realitní makléř nápomocen při zajištění financování koupě nemovitosti. Realitní makléř není na tomto kroku nijak provizně zainteresován, takže jeho rada a služba je skutečně nezávislá a ve prospěch klienta.

Realitní kancelář zajistí komplexní právní servis. Advokátní kancelář společnosti vypracuje bezplatně veškerou potřebnou smluvní dokumentaci (smlouvu o budoucí smlouvě kupní, kupní smlouvu, smlouvu o advokátní úschově, případně další smlouvy, pokud budou pro průběh obchodu nezbytné). Důraz je kladen především na bezchybný průběh obchodu k naprosté spokojenosti obou smluvních stran. 

Realitní makléř zajistí podpis smluvních dokumentů a postará se o veškeré další kroky (předání nemovitosti, výplata finančních prostředků, vklad do katastru nemovitostí), nezbytné k řádnému dokončení obchodu.

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?