Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Realitní makléř společnosti Reality Gteam s.r.o.

 • jedná při své činnosti vždy a bez výjimky s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platným právním řádem České republiky.
 • svým jednáním nikdy nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta, mezi svými klienty nečiní žádného rozdílu z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 • nesmí v rámci své činnosti užívat nekalých, klamavých a agresivních obchodních praktik.
 • nesmí poskytovat nepravdivé údaje či údaje samy o sobě pravdivé, ale způsobilé uvést klienta v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byly užity a přimět tak klienta koupit/prodat předmětnou nemovitost.
 • nesmí opomenout sdělit klientovi všechny důležité údaje, jež by mu měly s přihlédnutím ke všem okolnostem daného případu být známy; za opomenutí se považuje též uvedení důležitých údajů nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem.
 • nesmí uvádět jako přednost své nabídky práva, která vyplývají klientu přímo ze zákona.
 • nesmí při své činnosti vědomě zneužít nepříznivé situace klienta.
 • nesmí vytvářet dojem, že klient nemůže opustit jeho provozovnu nebo místo, kde jsou nabízeny služby makléře bez uzavření smlouvy.
 • nesmí v rámci své činnosti uvádět při prezentaci svých služeb slova „gratis", „zdarma", „bezplatně" nebo slova podobného významu, pokud klient musí za službu vynaložit jakékoli náklady, s výjimkou nezbytných nákladů spojených s reakcí na nabídku služeb.
 • nesmí opakovaně činit klientovi nevyžádané nabídky prostřednictvím telefonu, elektronické pošty, nebo jiných prostředků přenosu na dálku, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • nesmí osobně navštívit klienta v jeho bydlišti, když ho klient vyzval, aby jeho bydliště opustil a nevracel se, s výjimkou vymáhání splatných smluvních závazků způsobem, který je v souladu s příslušnými právními předpisy.
 • je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 • spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

 

Vytvořit poptávku

Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Rozšířené hledání


Typ nabídky

Upřesnit


Cena a plocha

m2
m2

Kraj a lokalita


Máte otázku?